PIDATO KENEGARAAN PERTAMA

Islam sebagai agama yang sempurna, bukan hanya mengatur persoalan sholat, tapi juga persoalan kenegaraan. Salah satu adab kepala negara ketika ia terpilih, adalah berpidato di hadapan rakyatnya. Penulis mengutip tiga pidato kenegaraan dari tiga orang kepala negara saat pertama kali terpilih. Pidato Abu Bakar as-Shiddiq Anas bin Malik Radhiallahu ‘Anhu menceritakan pidato Abu Bakar Radhiallahu […]

Continue Reading